Donatie

Donatie

Wilt u een steentje bijdragen aan het Groninger Monumentenfonds? Dat kan door een eenmalige donatie te doen aan de stichting. Met uw bijdrage kunnen we monumenten aankopen, opknappen en behouden.

Hoe werkt doneren?

Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan het behoud van monumenten in de stad en in de provincie Groningen, kunt u donatie doen. U kunt ervoor kiezen een eenmalige donatie te doen, maar u kunt ons ook periodiek steunen. Vul hiervoor het contactformulier in onderaan deze pagina. 

Groninger Monumentenfonds als ANBI

Het Groninger Monumentenfonds is aangewezen als culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Instellingen krijgen deze status wanneer ze voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied en die 90% van de activiteiten van de instelling zijn gericht op het algemeen nut. Een van de kenmerken van een ANBI is dat een ANBI geen winstoogmerk heeft.

Donateurs aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.