Over ons

Wij bij het Groninger Monumentenfonds vinden het behoud van monumenten belangrijk. Die maken de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen zichtbaar, tastbaar en zijn een inspiratiebron voor velen. Monumenten die geen woonfunctie hebben, zijn steeds moeilijker te behouden. Dat is waar het Groninger Monumentenfonds zich hard voor maakt.

Het Groninger Monumentenfonds heeft als uitgangspunt het monumentaal erfgoed van Groningen, in stad en provincie, door middel van gezonde exploitatie te behouden. Dit gebeurt binnen het fonds door een gezamenlijke aanpak van provincie, gemeenten en de private sector. Het Groninger Monumentenfonds gebruikt bestaande samenwerkingsmogelijkheden om kennis en kunde in te zetten bij het behoud van monumenten. En breidt deze samenwerkingsverbanden de komende jaren sterk uit. 

Het doel van het GMF

De vennootschap van het Groninger Monumentenfonds is opgericht op 27 augustus 2002. Het doel van de vennootschap is om in het belang van stads- en dorpsherstel registergoederen te behouden en verwerven. Dit geldt in het bijzonder voor monumenten beschermd door de Monumentenwet 1988 en die liggen in Noord-Nederland. 

De stichting GMF

De stichting Groninger Monumentenfonds is opgericht op 26 juni 2001 in Groningen. Deze stichting heeft geen winstoogmerk, en draagt bij aan het doel. De stichting van het Groninger Monumentenfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op 1 januari 2008 kreeg het Groninger Monumentenfonds een ANBI-status, vanaf 1 januari 2012 werd de stichting een culturele ANBI. 

Jaarverslagen

De jaarverslagen van het Groninger Monumentenfonds worden op deze website gepubliceerd. Hieronder het jaarverslag van 2018.