Woonhuizen met hangende keukens

Appingedam

Woonhuizen met hangende keukens

Het woonhuis met de hangende keukens in Appingedam is waarschijnlijk in de late Middeleeuwen gebouwd en had toen de functie van een pakhuis. Tegenwoordig wordt het gebouw als woonhuis gebruikt.

  • Solwerderstraat 10, Appingedam
  • Onbekend
  • 2005
  • 8234
  • Wist u dat u de hangende keukens het beste kunt zien vanaf het bruggetje in de Kniestraat?

Het monument

De hangende keukens van Appingedam zijn een beschermd stadsgezicht. Het is een gemeentelijk monument en van belangrijke cultuurhistorische waarde. 

De geschiedenis

In de late Middeleeuwen, ergens tussen 1270 en 1500, zijn de gebouwen in de Solwerderstraat in Appingedam gebouwd. In die tijd had Appingedam een centrumfunctie in de regio, op economisch, juridisch en bestuurlijk opzicht. Het was de hoofdstad van het gewest Fivelingo. 

In de late Middeleeuwen was er een directe verbinding tussen Appingedam en de zee via de Delf. Over de Delf en het Damsterdiep voerden schepen, waarvan de lading aan de kaden van het water werden gelost. De goederen werden opgeslagen en verhandeld. De Damsters dreven handel met Noord-Duitsland, het Oostzee-gebied, Scandinavië en Westfalen. Het gebouw aan de Solwerderstraat 10 werd gebruikt als pakhuis om de goederen in op te slaan. 

In de zestiende eeuw gaat het economisch slechter met Appingedam. Er komen steeds minder schepen om goederen te lossen. Als in 1877 het Eemskanaal opengaat, kunnen de goederenschepen rechtstreeks naar Groningen voeren. Daarmee wordt de Delf minder belangrijk en verliest Appingedam zijn belangrijke economische centrumfunctie. 

De pakhuizen aan de Solwerderstraat waren daardoor als pakhuis overbodig. De gebouwen werden daarom vanaf rond die tijd gebruikt als woonhuis. Maar omdat de gebouwen ooit zijn gemaakt als pakhuis, was er weinig ruimte voor een keuken in het woonhuis. Om ruimte te creëren voor een keuken bij het woonhuis, werden de keukens gebouwd hangend boven het Damsterdiep. Wanneer de keukens precies zijn gebouwd, is tot op heden nog onbekend.