Finse Scholen

Groningen

Finse Scholen

Het complex van de Finse scholen bestaat uit twee naast elkaar gelegen houten schoolgebouwen. Elk gebouw bestaat uit twee leslokalen en een speellokaal. De Finse scholen aan de Helper Westsingel zijn in 1950 gebouwd als noodgebouwen voor scholen. Tegenwoordig worden de Finse Scholen in Groningen gebruikt als woonhuis.

  • Helper Westsingel 96-98, Groningen
  • 1950
  • Wist u dat de Finse scholen zo heten omdat ze zijn gemaakt van hout uit Finland?

Het monument

Het ensemble van de twee vrijstaande Finse scholen zijn van algemeen belang voor de gemeente Groningen vanwege de cultuurhistorische waarde van de gebouwen. Ook zijn de scholen belangrijk vanwege de architectuurhistorische waarde, de stedenbouwkundige waarde en de typologische zeldzaamheid van de gebouwen. De gaafheid van het interieur en exterieur maken de Finse scholen ook van belang voor de gemeente Groningen

De geschiedenis

De twee gebouwen van de Finse school zijn onderdeel van een groep van meer dan 100 houten scholen. Al deze scholen zijn gebouwd rond 1950, tijdens de Wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. In deze periode was er een tekort aan ‘gezonde’ scholen en waren bouwmaterialen schaars. Daarom werd volgens het handelsverdrag met Finland besloten dat dit land hout beschikbaar zou stellen aan Nederland voor de bouw van de scholen. Het Rijk wees scholen toe aan Nederlandse gemeenten. 

De gemeente Groningen kreeg in de periode 1948-1950 ongeveer tien van deze scholen toegewezen van het Rijk. Deze scholen zijn in twee lichtingen aangekomen in Nederland en gebouw. De scholen aan de Helper Westsingel komen uit de tweede lichting van vier Finse scholen die in de gemeente werden gebouw. Andere scholen stonden in De Hoogte, Stadspark en aan de Paterswoldseweg. Deze scholen zijn inmiddels afgebroken. 

De gebouwen aan de Helper Westsingel zijn zogenaamde dubbele Finse scholen. Hier konden kinderen namelijk op twee scholen terecht; een christelijke kleuterschool (nr. 98) en een openbare kleuterschool (nr. 96). Het terrein waarop de scholen stonden werd in de periode 1955-1965 opgesplitst, vanwege de geplande uitbreiding in de wijk. Nu ligt de Van Schendelstraat tussen nummer 96 en 98 in.