Dubbele bedrijfshal

Groningen

Dubbele bedrijfshal

De dubbele bedrijfshallen deden vroeger dienst als machinekamer, ketelhuis en als pompgebouw van het energiebedrijf. Sinds 2013 wordt de dubbele bedrijfshal gebruikt als restaurant. In 2016 opende restaurant ‘De Oude Gasfabriek’ er haar deuren.

  • Bloemstraat 36
  • Gebouwd in 1908/1950
  • In beheer sinds 2006
  • Monumentennummer 486752
  • Wist u dat de dubbele bedrijfshal twee keer in z'n geheel is opgepakt en is verhuisd?

Het monument

De dubbele bedrijfshal is van algemeen belang vanwege zijn architectuurhistorische en industrieel-archeologische waarde, als goed bewaard gebleven onderdeel van de voormalige gasfabriek van de stad Groningen.

De geschiedenis

In 1854 krijgt Groningen aan de rand van de stad een gasfabriek, waarvan de resten nu nog steeds te zien zijn. Twee architectonisch verschillende markante gebouwtjes rug-aan-rug herinneren ons nog aan de geschiedenis van de gasproductie.  

Het oudste bouwdeel van de dubbele bedrijfshal komt uit 1908 en werd gebouw door G. Gijsius, een Jugendstilarchitect uit Den Haag. Het gebouw deed dienst als machinekamer en later als ketelhuis. Later wordt dit deel van het gebouw het pomphuis en pompengebouw genoemd. Het tweede deel van het gebouw, stamt uit 1950 en komt van ir. J.H. Timmer. Dit noordelijke gebouw werd gebruikt als het filtergebouw van de gasfabriek. 

Vanaf 1961 wordt er steeds meer op aardgas gestookt in plaats van op kolen. Dat betekent het begin van het einde van de gasfabriek. Op 16 augustus 1965 wordt de gehele gasfabricage stopgezet en wordt de voormalige gasfabriek gebruikt als distributiebedrijf. In 1968 worden de laatste gashouders ontmanteld. Het grootste deel van de gebouwen verdwijnen, alleen de dubbele bedrijfshal blijft bestaan.