De provincie Groningen heeft 2166 rijksmonumenten, waarvan zich er 634 in de stad Groningen bevinden. Daarnaast zijn er nog duizenden beeldbepalende monumenten die samen met de rijksmonumenten het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van de provincie Groningen vormen. Tastbare voorbeelden van deze geschiedenis zijn van groot belang! Deze monumenten maken de geschiedenis zichtbaar, voelbaar en zijn een inspiratiebron voor velen. Monumenten geven de stad en het landschap hun kenmerkende sfeer.

 

Het Groninger Monumentenfonds waarborgt door middel van een gezonde exploitatie het behoud van dit unieke monumentale erfgoed van Groningen stad en provincie. In een gezamenlijke aanpak met provincie, gemeenten en de private sector worden aanwezige kennis en financiële middelen op het terrein van de monumentenzorg gebundeld.

Contact opnemen?

Adres
Postadres
Hereweg 111
9721AA Groningen
 
 
Bezoekadres
Martinikerkhof 11
9712JG Groningen
 
Telefoon
+31(0)50 503 5934
Route
Route
Zo vindt u ons
Twitter
Twitter
@GMF2002